Το να μοιράζεσαι σημαίνει ότι νοιάζεσαι

Κάντε δωρεές με ένα πάτημα μέσα από την sKash εφαρμογή και κάντε τη διαφορά.

Σκανάρετε, κατεβάστε και ανοίξτε λογαριασμό

Μια πράξη καλοσύνης
Κάντε εύκολα δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα μέσα σε λίγα λεπτά
Το 100% των εσόδων θα διατεθεί στα φιλανθρωπικά ιδρύματα
Download App Store

Σκανάρετε, κατεβάστε και ανοίξτε λογαριασμό

Κατεβάστε το sKash από
το αντίστοιχο store για να ανοίξετε
ένα λογαριασμό.

Download App Store
Download Play Store